Review Çatışan Feminizmler (Thinking Gender) by Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser


Direct download:
Review Çatışan Feminizmler (Thinking Gender) By Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser
Alternative download:
Review Çatışan Feminizmler (Thinking Gender) By Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser

Çatışan Feminizmler Thinking Gender
Categories: Uncategorised
Rating: 3.87 of 5 stars,31 ratings
Series: Thinking Gender
Original Format: N/A
Language: Turkish
Original Title: Feminist Contentions: A Philosophical Exchange (Thinking Gender)
ASIN: -
Description:
Çatışan Feminizmler, Seyla Benhabib, Judith Butler, Nancy Fraser ve Drucilla Cornell'ın, bir sempozyumda birbirlerini eleştirerek yaptıkları tartışmalardan oluşuyor. Feminizm ve postmodernizm üzerine önemli sorular soran, bu iki "izm"in kesiştiği ve ayrıldığı noktaları irdeleyen, öznellik, tarih yazıcılığı, etik, siyaset ve dil gibi konuları farklı perspektiflerden ele alan bir çalışma. Postmodernizm ile feminizm arasında verimli ve yararlı bir ittifak söz konusu olabilir mi? Postmodernizmin klasik söylemleri (sözgelimi insanın/öznenin, tarihin ve metafiziğin ölümü) feminist mücadeleyi baltalar mı? Toplumsal cinsiyet kalıplarını katılaştırıp güçlendiren dilin, bu kalıpları yıkmak için kullanılması mümkün mü? Kadınları dışlayan Tarih, onları içerecek şekilde yeniden yazılabilir mi? Zamanımızın önde gelen dört feminist kuramcısı bu ve benzeri soruları tartışırken, bir yandan da bize feminizmin aslında sabit, içeriği ve sınırları belli bir alan olmadığını, aksine aslında pek çok feminizm anlayışı bulunduğunu ve bunların tümünü göz önüne almak, yeri geldiğinde sentezlemek gerektiğini gösteriyorlar.
Download Format:
mobi, lit, epub, fb2, azw, ibooks, pdf, odf, xeb ceb